Prihodnost in moč odločanja sta v vaših rokah!

 

CUBBIS – centralno poročanje

Napredna rešitev CUBISS je plod lastnega razvoja namenjena poročanju, analiziranju in spremljanju poslovanja  na osnovi zbranih in prečiščenih podatkov iz vseh virov podjetja. Rešitev temelji na orodju Oracle BI in je sestavljena iz podatkovnega skladišča in področnih podatkovnih skladišč. Namenjena je poslovnim uporabnikom, ki pri svojem delu uporabljajo in analizirajo velike količine podatkov za podporo pri nadaljnjem odločanju.

 

Sedem razlogov zakaj izbrati CUBISS

 • Zagotoviti pravočasne informacije, ki so pomembne za odločanje.
 • Pridobiti zaupanje v prečiščene podatke.
 • Samostojna izdelava analiz in poročil.
 • Visoka parametriziranost sistema.
 • Spremljanje kazalcev uspešnosti (KPI).
 • Napovedovanje poslovanja.
 • Ocenjevanje tveganj poslovanja.

Lastnosti CUBISS

Uporaba moderne spletne tehnologije

Prikaz in analiza podatkov v realnem času

Vizualizacija podatkov

Avtomatsko obveščanje in alarmi

Priprava Ad-hoc analiz in poročil v različnih formatih s strani uporabnika

Določitev nadzora dostopa in nivojev

 

Dobra povezanost z vašim obstoječim sistemom

Personalizacija BI komponent

 

Funkcionalna področja CUBISS

Modul INTERNO POROČANJE ZA VODSTVO IN REGULATORNO BANČNO POROČANJE za pripravo finančnih poročil in podpora poročanju vodstvenemu kadru ter monetarnim in ostalim regulatornim institucijam (Centralne državne banke, ECB).

Modul ANALITIČNI CRM ponuja 360-stopinjski pogled nad poslovanjem s kupci, saj omogoča izdelavo analiz in spremljavo uspešnosti poslovanja s kupci.

Modul ANALITIČNA PODPORA MARKETINGU IN PRODAJI za segmentacijo potencialnih kupcev, analiziranje  uspešnosti prodaje proizvodov ali storitev, cross sell produktov, spremljavo uspešnosti zaposlenih.

Prednosti CUBISS

 

POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI

 • centralizirani in urejeni podatki na enem mestu
 • natančno, pravočasno in transparentno poročanje
 • večdimenzionalno analiziranje informacij v realnem času
 • avtomatsko zbiranje podatkov iz različnih virov
 • poizvedovanje na zahtevo
 • selekcija poročil in analiz za hitrejše odločanje

OPTIMIZACIJA STROŠKOV IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA

 • samostojna priprava analiz in poročil s strani uporabnikov
 • boljši pregled nad poslovanjem podjetja
 • učinkovitejše strateško načrtovanje
 • učinkovitejši poslovni procesi

ENOSTAVNA UPORABA

 • pregled in skupna uporaba vnaprej pripravljenih poročil in analiz
 • vizualizacija podatkov za lažji pregled
 • "drag & drop" funkcionalnost
 • avtomatsko alarmiranje ob zaznavi odstopanj
 • upravljanje dostopov
 • personalizacija