Reference

Sodelovanje s Poštno banko Slovenije - Maribor se je pričelo v letu 1999. Na banki izvajamo razvoj in vzdrževanje na produktih OMEGA in CUBISS. GORA je konec januarja 2011 podpisala pogodbo s Poštno banko Slovenije d.d. za prenovo informacijskega sistema za poslovanje s prebivalstvom. S tem smo dobili priložnost za razvoj novega produkta, ki smo ga poimenovali jOMEGA.

Izgradnja, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema »OMEGA« na področju poslovanja z občani, podjetji, glavne knjige ter sistemov poročanja. Banka od ustanovitve do danes uporablja naš informacijski sistem, ki skladno s hitro rastjo poslovanja uspešno sledi zahtevam banke. Vzpostavljen je celovit sistem vzdrževanja in nadzora delovanja.

Z Deželno Banko Slovenije smo začeli sodelovati v začetku leta 2009 in sicer na področju izgradnje podatkovnega skladišča (DWH). Tekom vseh let sodelovanja smo v podatkovno skladišče pripeljali podatke iz vseh poslovnih področij, na katerih banka deluje in jih potrebuje za interno ter zakonsko predpisano poročanje.

Z Raiffeisen Factoring iz Zagreba sodelujemo od leta 2007 na področju svetovanja pri dograditvah in uvajanju informacijskega sistema za podporo poslovanja. Pridružili smo se projektu implementacije aplikacije, ki nudi učinkovito in varno obdelavo podatkov, primernih za mednarodne faktoring koncepte - ef3, nemškega proizvajalca EFCOM gmbh ter vse do danes izvajamo tehnično pomoč uporabnikom. S podpisom pogodbe v letu 2015 smo sodelovanje razširili na razvoj poročil v aplikaciji ef3premium.

V sodelovanju s švicarskim naročnikom razvijamo in vzdržujemo rešitev PRAXSYS za naročanje strank pri terapevtih, vključno s sistemom rezervacij v koledarju, potrjevanjem in opominjanem po elektronski pošti, avtomatiziranim izdajanjem računov, zunanjo komunikacijo s faktoring družbo, zavarovalnico ...). Rešitev deluje v oblaku.

Gora že od njene ustanovitve sodeluje s Sindikatom bančništva Slovenije, kateri vključuje zaposlene v bančnem sektorju. S SBS ima Gora podpisano redno vzdrževalno pogodbo za IT okolje in vsakoletno sodeluje pri organizaciji in podatkovnemu vodenju, spremljanju in objavi športnih iger bančnikov Slovenije (ŠIBS).

Za podjetje Špan d.o.o. iz Brezovice smo v marcu 2013 upešno končali projekt izgradnje podatkovnega skladišča in BI področja za spremljavo poslovanja, strank in uspešnosti delavcev.

Z zavodom Papilot razvijamo celovito spletno rešitev v oblaku, ki skrbi za učinkovit in dosleden proces obravnave kandidatov skozi definirane faze preverjanja kandidatovih kompetenc.

Sodelovanje z ekipo mobilnega tednika Torek ob Petih se je pričelo leta 2014, ko smo pričeli s projektom izdelave mobilne aplikacije za branje tednika na mobilnih napravah. Moderna zasnova tednika je uvedla nov koncept branja vsebin v različnih multimedijskih oblikah.

Ostale reference
 • Sberbank banka d.d.
 • Banka Slovenije
 • S-Factoring d.d.
 • Gorenje d.d.
 • Intesa Sanpaolo Bank d.d.
 • RailNetEurope
 • Abanka Vipa d.d.
 • Bankart, d. o. o., Ljubljana, Procesiranje plačilnih instrumentov
 • Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
 • EFUNDS INTERNATIONAL LIMITED, plačilni sistemi, podružnica v Ljubljani
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
 • Odvetniška družba Čuk & Pleško o.p., d.o.o.
 • Asseco SEE za naročnika Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
 • Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo
 • Univerza v Ljubljani
 • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Alta Skladi d.d.