INFORMACIJSKA PODPORA ZA PROCESE NOTRANJE REVIZIJE

 

 

iAudit je celovita rešitev za načrtovanje in izvajanje aktivnosti v vseh fazah notranje revizije.

Rešitev pokriva proces dela notranje revizije vse od strateškega in letnega načrtovanja, izvajanja in vodenja revizijskih pregledov ter omogoča upravljanje z revizijskimi programi, podanimi ugotovitvami in danimi priporočili. V fazi načrtovanja vključuje izvedbo analize tveganj. Rešitev vključuje tudi spremljavo izvedbe priporočil ter omogoča izdelavo različnih revizijskih poročil.

Namenjena je vsem uporabnikom, ki opravljajo funkcijo vodje notranje revizije ali notranjega revizorja v podjetju in tudi drugim uporabnikom, ki sodelujejo v procesu notranje revizije kot so revidiranci, skrbniki tveganj, uprava družbe, vodje drugih organizacijskih enot in ostali.

Rešitev iAudit se enostavno umesti v obstoječe informacijsko okolje podjetja.

 

Zakaj izbrati namensko programsko opremo?

Digitalizacija in avtomatizacija izvajanja procesa (enkraten vnos podatkov, večkratna uporaba).

Preglednost in enostavnost (vse na enem mestu).

Večuporabniški način dela.

Popolnoma prilagojena terminologija in potek dela.

Intuitiven in uporabniku prijazen uporabniški vmesnik.

Minimalni tehnični predpogoji.

Rešitev je razvita v sodelovanju z zunanjimi pooblaščenimi notranjimi revizorji, trendi in smernicami na določenem področju revizije. Rešitev iAudit je primerna in uporabna v vseh vrstah dejavnosti - bančništvu, predelovalni dejavnosti, javnem sektorju, zavarovalnicah,…

PREDNOSTI UPORABE IAUDIT V NOTRANJI REVIZIJI

 
  • zagotavlja enotne postopke načrtovanja in poročanja v skladu s standardi notranjega revidiranja in pričakovanji naročnika,
  • podpira večuporabniški in večjezični način dela,
  • podpira integracijo s centralnim aktivnim imenikom uporabnikovih pravic in poštnim strežnikom,
  • omogoča krajše revizijske cikle, saj revizorji opravljajo delo na hitrejši, preglednejši in enostavnejši način,
  • podpira avtomatske opomnike, statuse priporočil, analizo tveganja in pripravo poročil,
  • izboljšuje register organizacijskih tveganj in kontrol s stalnim spremljanjem in poročanjem,
  • omogoča enostavno spremljanje statistike vseh revizij,
  • omogoča centralizirano kontrolo in upravljanje sistema notranje revizije.
 

Programska rešitev je modularno zgrajena in parametrično upravljana. Na ta način omogoča, da se posameznemu naročniku sestavi rešitev po njegovih željah. Dodatno je omogočen razvoj funkcionalnosti po željah naročnika.

Osnovni gradniki rešitve:

Revizijsko okolje – hierarhična struktura poslovnih dejavnosti, organizacijskih enot in poslovnih procesov v podjetju ali njegovih podružnicah.

Analiza tveganja – orodje za ocenjevanje tveganja za načrtovanje revizij na strateški in letni ravni. S kombinacijo različnih meril tveganja se pripravi in prilagodi obseg in politiko za ocenjevanje tveganja delnega področja revizije. Z analizo tveganja se v kratkem času izdela strateške in letne načrte.

Register tveganj – seznam vseh vrst tveganj, ki negativno vplivajo na poslovni cilj organizacije, ki je povezan s kontrolami za njihovo obvladovanje.

Register kontrol – seznam vseh kontrol z osnovnimi opisi, vključno z ocenami kontrol ter tveganji, ki jih kontrola pokriva.

Revizijska dela – osnovne informacije o vsakem opravilu revizije (naslov, namen, cilji, časovni okviri, člani revizije, uvoženi delovni program, ugotovitve, priporočila, priloge itd.) Revizijska dela se lahko spremljajo skozi faze. Faze revizije se nadzorujejo preko določenih uporabnikov.

Repozitorij revizijskega programa – register revizijskih delovnih predlog. Podprto je neomejeno število delnih revizijskih delovnih predlog, ki jih je mogoče uvesti v določeno revizijo. Na ta način se izdela celotni revizijski delovni program.

Register priporočil – priporočila, ki so zapisana med vsakim revizijskim delom in se samodejno zbirajo v Centralnem registru priporočil. Register priporočil vključuje podporo za samodejne opomnike, ki jih je mogoče v celoti upravljati.

Sistem za upravljanje dokumentov – integrirani sistem, ki omogoča, da se dokumenti lahko uvažajo v IAudit pri vsakem opravilu revizije. V fazi ustvarjanja revizije se struktura dokumentnega sistema samodejno gradi. Vsako opravilo revizije vsebuje standardizirano strukturo map, ki se lahko spremeni glede na potrebe uporabnika. Sistem za upravljanje dokumentov podpira uporabo predlog za izdelavo osnutkov revizijskih poročil, končnih poročil, zapisnikov, vprašalnikov…