NAPREDNA CORE REŠITEV ZA BANČNO POSLOVANJE

 

Prava bančna rešitev

jOMEGA je tehnološko sodobno zasnovan informacijski sistem, namenjen avtomatizacij in pospeševanju transakcijskega dela poslovanja na področju bančništva in finančnih institucij.

Visoka parametrizacija izpolnjuje visoke zahteve modernega poslovanja v bančništvu in omogoča agilno prilagajanje razmeram na trgu.
Razvoj novih funkcionalnost je v celoti prilagojen željam naročnika, kar omogoča boljšo organiziranost in večjo učinkovitost zaposlenih, hkrati pa zadovoljuje zakonske zahteve centralnih bank.
Hiter razvoj novih bančnih produktov in prihranek časa pri prilagajanju sta veliki prednosti informacijskega sistema jOMEGA.

 

Analitska hiša Gartner je uvrstila jOMEGO na lestvico core bančnih rešitev 

 

jOMEGA značilnosti

Celovita core rešitev na enem mestu (analiza, razvoj, vpeljava, izobraževanje, vzdrževanje).

Podpira celotni proces poslovanja pravnih in fizičnih oseb.

Omogoča hiter razvoj in implementacijo novih bančnih produktov.

 

Hitra integracija v obstoječo informacijsko strukturo.

Razvoj z najnovejšimi tehnologijami in podatkovnimi bazami (JAVA EE, Oracle, DB2).

 

Tehnične specifikacije

jOMEGA je zgrajena na sodobnih tehnologijah ter na standardih JAVA EE. Izdelana je s pomočjo Oracle ADF (Application Development Framework) ogrodja.

Uporabljene tehnologije:

 • Java EE application server (Oracle Weblogic Server)
 • Oracle ADF (Oracle Application Development Framework)
  • EJB 3.0 – Enterprise Java Beans
  • ADF Faces, Web 2.0 (View)
  • ADF Bindings (Controller)
  • ADF BC – ADF Business Components (Model)
 • Relacijska baza podatkov (Oracle, DB2)

 

Z jOMEGO ste vedno na pravi poti

 
 • Osredotočenost na poslovno logiko
 • Dobra integriranost z okoljem
 • Modularnost sistema
 • Parametrično upravljanje s strani naročnika
 • Zagotovljena varnost in skladnost z regulativo
 • Uveljavljene relacijske podatkovne baze (ORACLE, DB2)
 • Znana in v svetu razširjena tehnologija (JAVA EE)
 • Integracija jOMEGE po posameznih sklopih (modulih) ali v celoti, v obstoječo informacijsko strukturo naročnika
 • Razvoj novih funkcionalnosti je v celoti prilagojen željam in potrebam naročnika
 • Zagotovljen zanesljiv in kvaliteten Service Desk v razpoložljivosti 24/7
 

Moduli

KREDITI FIZIČNIM OSEBAM

Modul je namenjen odobravanju, koriščenju, spremljanju in vodenju vseh vrst kreditov. Podpira avtomatizirano odobravanje premostitvenih in hitrih kreditov na osnovi parametrov, ki določajo mejne pogoje. Omogočen je fleksibilni način generiranja pogodb, aneksov, obvestil in opominov na osnovi sistema vzorcev in gradnikov, s katerimi upravlja naročnik.

Modul podpira naslednje funkcije:

 • informativni izračuni in splošne informacije
 • odobravanje, koriščenje in vodenje kreditov
 • spremembe kreditnih pogojev
 • dnevne obdelave
 • mesečno obdelavo
 • posebne obdelave
 • opominjevalni postopek
 • izdelava izpisov in poročil
 • ročno knjiženje prometa
ZAVAROVANJA

Modul omogoča vodenje in spremljanje zavarovanj, ki jih banka sprejme v zavarovanje svojih plasmajev. Programska podpora omogoča dnevno in mesečno spremljanje ter vrednotenje vseh oblik zavarovanj (na primer spremljavo spreminjanja vrednosti zastavljenih vrednostni papirjev) in generiranje ustreznih opozoril, ko se vrednost zastavljenega premoženja približa mejni vrednosti, ki še zagotavlja ustrezno zavarovanje bančnega plasmaja.

ZAVAROVANJA

Modul omogoča vodenje in spremljanje zavarovanj, ki jih banka sprejme v zavarovanje svojih plasmajev. Programska podpora omogoča dnevno in mesečno spremljanje ter vrednotenje vseh oblik zavarovanj (na primer spremljavo spreminjanja vrednosti zastavljenih vrednostni papirjev) in generiranje ustreznih opozoril, ko se vrednost zastavljenega premoženja približa mejni vrednosti, ki še zagotavlja ustrezno zavarovanje bančnega plasmaja.

MULTIVALUTNI RAČUNI

Podpora za vodenje multivalutnih računov zagotavlja sledečo funkcionalnost:

 • Dodajanje, urejanje (spreminjanje) in vpogled v pogodbe
 • Ukinjanje – saldacija multivalutnih računov
 • Dnevne obdelave vključno z vnosom oz. knjiženjem prometa
 • Mesečne obdelave
 • Izdelavo izpisov in poročil

Modul multivalutni računi podpira poslovanje z avista računom fizičnih oseb, ki se lahko vodi v domači valuti in poljubnem številu tujih valut glede na definirane parametre. Podprte so vse standardne funkcionalnosti vodenja transakcijskega računa z vodenjem prilivov, odlivov, izdajo in unovčenjem čekov ter knjiženjem vseh ostalih transakcij, obračunov obresti in vodenjem stanj domače valute.

VARČEVANJA

Modul za vodenje varčevalnih pogodb omogoča odpiranje in vodenje varčevalnih pogodb v domači valuti ter zagotavlja izvajanje naslednjih funkcij:

 • Vnos – odpiranje, spreminjanje, vodenje in zapiranje varčevalnih pogodb
 • Dnevne obdelave
 • Mesečne obdelave
 • Izdelavo izpisov in poročil

Osnovne značilnosti modula:

 • Definirano minimalno število enot trajanja varčevanja
 • Odpovedni rok (napoved izplačila določeno število dni pred izplačilom)
 • Napoved delnega izplačila ali izplačila v celoti z obračunom obresti
VARČEVANJA

Modul za vodenje varčevalnih pogodb omogoča odpiranje in vodenje varčevalnih pogodb v domači valuti ter zagotavlja izvajanje naslednjih funkcij:

 • Vnos – odpiranje, spreminjanje, vodenje in zapiranje varčevalnih pogodb
 • Dnevne obdelave
 • Mesečne obdelave
 • Izdelavo izpisov in poročil

Osnovne značilnosti modula:

 • Definirano minimalno število enot trajanja varčevanja
 • Odpovedni rok (napoved izplačila določeno število dni pred izplačilom)
 • Napoved delnega izplačila ali izplačila v celoti z obračunom obresti