Aplikativna podpora za vodenje kreditnih poslov
28.10.2016

Aplikativna podpora deluje kot spletna aplikacija in je namenjena odobravanju, koriščenju, spremljanju in vodenju vseh vrst kreditov. Podpira avtomatizirano odobravanje kreditov na osnovi parametrov, ki določajo mejne pogoje. Omogočen je fleksibilni način generiranja pogodb, aneksov, obvestil in opominov na osnovi sistema vzorcev in gradnikov, s katerimi upravlja naročnik.

Visoka parametrizacija izpolnjuje visoke zahteve modernega poslovanja in omogoča agilno prilagajanje razmeram na trgu. Osredotoča se na poslovno logiko vodenja poslovanja, razvoj novih funkcionalnosti pa je v celoti prilagojen željam naročnika, kar omogoča boljšo organiziranost in večjo učinkovitost zaposlenih, hkrati pa zadovoljuje zakonske zahteve regulatornih institucij.

Več o zalednem delu (back office) najdete na http://www.gora.si/sl/jomega-prava-bancna-resitev

Preverite še funkcionalnosti spletnega mesta za prodajalce (front office): http://www.gora.si/sl/krednet-online-solution