Gora in RRC skupaj sodelujeta na projektu MIZŠ
01.01.2014

Z 1.1.2014 smo skupaj s partnerjem RRC računalniške storitve d.d. pričeli izvajati aktivnosti vzdrževanja in nadgradnje podatkovnega skladišča za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Predmet javnega naročila je izdelava novih aplikacij, nadgradnja in vzdrževanje obstoječih aplikacij za zajem in izmenjavo podatkov med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in vzgojno izobraževalnimi zavodi, ministrstvom in drugimi institucijami, ki zbirajo podatke iz zavodov.