iAudit predstavljamo na 22. letni konferenci notranjih revizorjev v Laškem
22.11.2019

NAPOVEDUJEMO V sklopu dogajanja 22. letne konference notranjih revizorjev, ki bo potekala konec meseca v  Laškem, bomo v četrtek, 28.11.2019 ob 17.10 uri vsem zainteresiranim udeležencem brezplačno predstavili programsko rešitev za podporo procesom notranje revizije iAudit.

Na kratko o prednostih, ki jih iAudit uspešno in učinkovito rešuje tako pri izzivih kot pri vsakodnevnih opravilih notranje revizije: 

iAudit zagotavlja revizijski ekipi konstanten pregled nad revizijskim okoljem, ki ga hierarhično sestavljajo organizacijske enote, poslovni procesi in aktivnosti. Enostavna je priprava strateškega, letnega ali operativnega plana revizije, saj se planirane aktivnosti med seboj povezujejo in smiselno prenašajo med posameznimi leti oziroma meseci in dnevi. Omogočena je priprava oziroma prevzem registra tveganj, ki se v nadaljevanju povezuje z analizo tveganj. Ta zagotavlja podlago pri načrtovanju revizijskih pregledov. Revizijski pregledi se izvajajo na poenoten način. Revizijski dosjeji vključujejo vso pripadajočo dokumentacijo pregleda in avtomatsko beležijo vso izmenjano komunikacijo.

Nastavitve parametrov, predlog dokumentov in elektronskih sporočil se pripravi po meri uporabnika, ob tem pa avtomatizacija procesov skrbi za pošiljanje mailov, spreminjanje statusov priporočil in  opominjanje pred in po zapadlosti rokov.

Pripravljeni predogledi in analize zagotavljajo poenostavitev priprave priporočil in učinkovit pregled nad statusom revizijskih pregledov.

Rešitev ja zanimiva tako za večje kot za manjše revizijske ekipe. Primerna je za vse tipe organizacij in s širokom naborom uporabniških vlog vsakemu uporabniku zagotavlja optimalen pogled in pomoč pri delu.

Vabljeni, da se nam pridružite.