Nadgradnje in vzdrževanje podatkovnega skladišča za ministrstvo

Podjetje Gora je bilo ponovno izbrano kot ponudnik Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pri projektu nadgradnje in vzdrževanja podatkovnega skladišča. 

Glavni namen tega projekta je omogočiti uporabnikom, ne glede na njihovo znanje programskih jezikov, pripravo raznovrstnih poročil, analiz in statistik nad podatki iz različnih virov.

Nadgrajevanje podatkovnega skladišča in vzpostavljanje optimiziranih ETL povezav omogočata boljšo integracijo in upravljanje podatkov, medtem ko intuitivna uporaba orodja Oracle Analytics olajšala izdelavo poročil in analiz.

Na ta način bodo uporabnikom in ministrstvu omogočene tudi hitrejše in bolj informirane odločitve.