Nova funkcionalnost v informacijski rešitvi za notranjo revizijo

V nadaljnji zavezanosti k odličnosti smo razvili dodatno funkcionalnost v naši informacijski rešitvi za notranjo revizijo iAudit. S tem korakom smo še okrepili in razširili del sistema notranje revizije, ki je posvečen kontroli in igra ključno vlogo pri obvladovanju tveganj in zagotavljanju stabilnosti poslovanja.

Glavne lastnosti nove funkcionalnosti:

Razširjene kontrolne možnosti:

 • Nova funkcionalnost omogoča vnos nabora vseh kontrolnih možnosti, ki organizacijam omogočajo bolj natančno prilagajanje svojih notranjih procesov.
 • S tem organizacije pridobijo boljši nadzor nad svojimi operacijami in lažjo prilagodljivost spreminjajočim se razmeram.

Integracija z obstoječim sistemom obvladovanja tveganj:

 • Nova funkcionalnost je zasnovana za popolno integracijo z že obstoječim sistemom obvladovanja tveganj (registrom tveganj), kar omogoča organizacijam, da bolj celovito združujejo svoje pristope k obvladovanju tveganj in uporabi kontrol.

Nenehna posodabljanja in prilagodljivost:

 • Sistem omogoča redno posodabljanje in prilagoditve v skladu s spreminjajočimi se potrebami poslovnega okolja, kar zagotavlja, da organizacije vedno uporabljajo najnovejše in najučinkovitejše kontrolne mehanizme (možnost dodajanja novih kontrol, ažuriranja in dopolnjevanja obstoječih kontrol, deaktivacija neuporabnih kontrol).

Preglednost:

 • Organizacijam je omogočena:
  • Večja učinkovitost in hkrati je zagotovljena visoka stopnja preglednosti nad izvajanjem kontrol.
  • Komunikacija med notranjo revizijo, nosilci tveganj ter nosilci kontrol.
  • Generiranje poročil, kar zmanjšuje možnost človeških napak.

 

Nova funkcionalnost v informacijski rešitvi za notranjo revizijo ne le okrepi nadzor nad kontrolami, temveč organizacijam tudi omogoča, da sledijo najnovejšim trendom in zahtevam v svetu obvladovanja tveganj. S tem postavljamo nove standarde za trajnostno poslovanje in nadaljnjo odličnost v upravljanju organizacijskih procesov.