Sodelovanje na MIZŠ s partnerjem RRC z uporabo ADF tehnologij
11.02.2014

Pri vzdrževanju in nadgradnji  informacijskega sistema na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo s partnerjem RRC računalniške storitve d.d. pričeli sodelovati tudi na sklopu vzdrževanja informacijskega sistema, ki temelji na več nivojski spletni tehnologiji in zajema “Subvencioniranje plačil staršev v vrtcih. “