Podpora športnim dogodkom

 

IGRIS je odlična aplikativna podpora športnim prireditvam, dogodkom in tekmovanjem.

Omogoča celovito podporo pri vodenju rezultatov - od prijave tekmovalcev do izračunov končnih rezultatov.

 

Profesionalno in zabavno

Za uspešno izvedbo športnih dogodkov, ki zajemajo številne športne discipline, je potrebno natančno merjenje, zagotavljanje verodostojnosti podatkov, izračun in prikazovanje končnih rezultatov.

S tem namenom smo razvili rešitev, ki vse aktivnosti zajame v eni sami – uporabniku prijazni aplikaciji - IGRIS.

 

 

 

Prednosti produkta

Spletni del aplikacije omogoča izvedbo prijave udeležencev na športni dogodek

Prikazuje rezultate v časovnih intervalih in zadnje rezultate končanih tekmovanj

Preko panela omogoča oglaševanje sponzorjev

Prihrani čas vpisovanja, ažuriranja in objavljanja podatkov

Zmanjšuje količino papirne dokumentacije

Poveča preglednost nad rezultati

IGRIS ZA ZMAGOVALCE

 

Aplikacija je namenjena:

• podjetjem, ki organizirajo večje športne dogodke in teambuildinge za zaposlene

• sindikatom, združenjem in ostalim interesnim skupinam

• panožnim in ostalim športnim zvezam ter ostalim organizacijam, ki skrbijo za organizirane športne dogodke

 

Gora je s produktom IGRIS vsako leto prisotna pri organizaciji, podatkovnemu vodenju, spremljavi in objavi rezultatov športnih iger bančnikov Slovenije (ŠIBS).

 

POENOSTAVITEV VODENJA ŠPORTNIH DOGODKOV

 

Programski produkt IGRIS je izdelan za izvajanje podpore ter vodenje rezultatov športnih iger in omogoča spremljanje celotnega poteka športnih iger.

  • prijave tekmovalcev in tekmovalnih ekip
  • postavitev različnih oblik tekmovalnih sistemov
  • vodenje in vpis rezultatov žrebanj
  • oblikovanje tekmovalnih parov v tekmovalnih disciplinah
  • vnos rezultatov in izračun vrstnega reda po disciplinah
  • izračun končnega rezultata iger