Na platformo Skrinja vključena tudi oddana javna naročila v Republiki Sloveniji
28.05.2021

Projekt razvoja skupne platforme za razvoj podatkovnega skladišča in sistema poslovne inteligence v državni upravi Skrinje 2.0. je del operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), katere cilj je izboljšanje upravljanja in preglednosti delovanja javne uprave z uvedbo novih orodij, novih metod in povezljivih rešitev.

V sistem Skrinja, ki ga upravlja skupina Ministrstva za javno upravo, smo do sedaj skupaj z ostalimi partnerji na projektu priključili naslednje podatkovne vire:

  1. podatkovni vir ISPAP: Plače v javnem sektorju - ISPAP, ki je v uporabi od avgusta 2020,
  2. podatkovni vir šifranti: Skupne dimenzije, ki so namenjene uporabi s strani več področnih podatkovnih skladišč so v uporabi od avgusta 2020,
  3. podatkovni vir PJN-DJN: Oddana javna naročila v Republiki Sloveniji, ki je v uporabi od aprila 2021.

V teku je priključitev že četrtega podatkovnega vira, ki je Centralna kadrovska evidenca državne uprave (CKEDU).

Prav tako nas veseli, da je zanimanje za uporabo sistema poslovne inteligence v državni upravi in s tem sistema Skrinja vse večje in da se ekipa Ministrstva za javno upravo že dogovarja za dodatne  podatkovne vire, ki bodo prav tako pomembno doprinesli k pridobivanju ključnih informacij za učinkovito vodenje države.